Klub

Składki

Roczna składka członkowska wynosi 300zł.
Po ukończeniu 75 lat życia — 150zł
Nieletni symboliczne 1zł.

Wpisowe dla nowo wstępujących wynosi 300zł.

Wydanie licencji PZSS — 70 zł

Termin płatności do 31 stycznia danego roku.

Konto: 67 1600 1433 1842 8993 4000 0001

Treningi klubowe

W ramach składki mamy 24 regularne strzelania grupowe, tarcze, podkłady itd. Można umówić się z kierownikiem strzelnicy na dodatkowe strzelania w tygodniu.

Strzelania klubowe są wyłącznie dla członków. Osoby towarzyszące mogą być obecne, ale bez możliwości wchodzenia na stanowiska strzeleckie i bez możliwości strzelania.

Zawody klubowe

Zawody licencyjne PZSS dla Strzelców Wrocławia są bezpłatne.

Kursy na Patent i Prowadzącego strzelanie

Chętni na Patent Strzelecki lub Prowadzącego Strzelanie zgłaszają się na naszą pocztę.

Strzelnica

Zasady panujące na strzelnicy

Wejście na strzelnicę tylko po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu. Prosimy nie pisać smsów i wiadomości na Messengerze.
Tel. 691 746 605.
  1. Należy przybywać i opuszczać obiekt w uzgodnionym czasie. Strzelnica nie ma obsługi etatowej.
  2. Prowadzący strzelanie – wymagamy posiadanie uprawnień prowadzącego strzelanie.
  3. Amunicja śrutowa – obowiązuje zakaz strzelania amunicją śrutową.
  4. Zakaz palenia papierosów na terenie strzelnicy. Odpady zabieramy ze sobą.
  5. Zakaz wchodzenia na kulochwyt i wały ochronne.
  6. Osoby postronne i nie umówione – wejście na teren tylko za zgodą zarządcy strzelnicy. Tel. 691 746 605.

Czy mogę przyprowadzić znajomych?

Osoby towarzyszące mogą być obecne, ale bez możliwości wchodzenia na stanowiska strzeleckie i bez możliwości strzelania.

W przypadku chęci udostępniania broni osobom nieposiadającym pozwolenia wymagane jest posiadanie uprawnień instruktora strzelectwa wydane przez PZSS lub inne uprawnione do tego organy państwowe.

Czy mogę przynieść swoje poppery i stojaki?

Tak, ale mogą zostać niedopuszczone do użytku jeśli zarządca uzna, że stanowią zagrożenie bezpieczeństwa.

Czy mogę postrzelać dynamicznie?

Strzelanie typowo dynamiczne z przemieszczaniem się po przedpolu jest zabronione. Zabronione jest również strzelanie w murawę strzelnicy oraz powyżej wyznaczonych stojaków.