stowarzyszenie
strzelcy wrocławia

Jesteśmy klubem zrzeszonym w PZSS oraz stowarzyszeniem kolekcjonerskim.

ul. Hermanowska 6a
54-314 Wrocław

KRS: 0000611043
NIP: 8943076038
REGON: 364139807

Nr rachunku bankowego
67 1600 1433 1842 8993 4000 0001

Adres do korespondencji
UP Wrocław 48 skr. poczt. 1795